Nina Bertelsen

Medlemsregistrering

Jeg er uddannet fysioterapeut i Holstebro i 1995.
Min efteruddannelse indenfor bassinfysioterapi er grund- og videregående kursus og diverse temadage i faggruppen/selskabet, 1. del Halliwick, 5 dages kursus fra Hammel Neurocenter med Hannelore Weber Witt ift. træning af personer med erhvervet hjerneskade, temadage i DGI og DOF m.m.

Efter et kort vikariat på Thisted sygehus overtog jeg sammen med en kollega Klinik for fysioterapi i Hundborg, en klinik med tilhørende varmtvandsbassin. Da plejehjemmet, hvor klinikken sad til leje skulle nedrives, flyttede vi til Snedsted og hedder nu Fysioklinik Snedsted. Her sidder vi til leje hos Snedsted hallen og med den løsning kunne vi stadig have fuld rådighed over eget varmtvandsbassin.

Jeg synes bassintræning er den ubetinget mest spændende del af fysioterapi, og med eget bassin har mit fys-liv haft fokus på at optimere den bassintræning, der foregår i vores bassin.
Jeg arbejder med individuel træning af personer med neurologiske sygdomme, genoptræning efter uheld og operationer, muskelsvind m.m.
Jeg underviser på blandede henvisningshold og hold i den lokale aftenskole og GOK.

Jeg står for medlemsregistrering i bestyrelsen.