Søg inspirationspuljen

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har vedtaget, at der hvert år afsætter 5000,- kr. til inspiration. Det vil sige penge, der kan søges af medlemmer af DSF Bassinfysioterapi. Inspirationspuljen er ment som en hjælp til udvikling af bassinfysioterapi.

Inspirationspuljen

Inspirationspuljen er ikke tænkt til fx at dække kursusafgifter, men man kan f.eks. søge kørselsgodtgørelse, hvis man gerne vil mødes for at se og diskutere hinandens praksis.Inspirationspuljen er ment som en hjælp til udvikling af bassinfysioterapi.

Du sender en mail til bestyrelsesformanden: Ina Lesager: ikl14@hotmail.com

Vi tager det så hurtigst muligt op i bestyrelsen, om vi vil støtte din ansøgning.  Det forventes, at du skriver noget, som vi enten lægger på hjemmesiden eller sender ud som en nyhedsmail til medlemmerne og dermed til inspiration for os alle.

Rigtig god fornøjelse!