Kognitiv træning - både på land og i vand

Temadagen i november er desværre aflyst pga. corona. Efter myndighedernes seneste udmeldinger og retningslinjer, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse temadagen.

Sted: Århus
Dato: Fredag den 13. nov. 2020
Tidspunkt: kl. 8.30
Pris: 1250 kr
Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2020

Obs. Temadagen er desværre endnu engang aflyst efter myndighedernes seneste udmeldinger og retningslinjer.

 

Målgruppe:
Fysioterapeuter, der er medlem af Dansk Selskab for Bassinfysioterapi. Medlemskab koster 400,- årligt.

Formål:
• At få introduktion til funktionel hjernetræning både teoretisk og praktisk på land mhp. at få inspiration til at arbejde med metoden fremadrettet.
• Praktisk afprøvning af konceptet overført til bassin.
• Teoretisk at følge op mhp. overførsel til forskellige målgrupper.

Funktionel hjernetræning:
Funktionel Hjernetræning er træning af hjernen og den mentale styrke, som en løbetur eller fitness er træning af kroppen, den fysiske styrke.
Vi kan træne hjernen stærkere og mere smidig. Vi kan specialisere hjernen og træne nogle mentale muskler stærkere end andre. Vi kan genoptræne efter en skade og vi kan træne den stærke hjerne stærkere.
Funktionel hjernetræning kan hjælpe mennesker i overskud med at beholde overskud, forbedre præstationer og genfinde nærvær. Funktionel hjernetræning kan også hjælpe mennesker i underskud med at finde tilbage til deres mentale overskud – i arbejdslivet og i fritiden.
Funktionel Hjernetræning er bygget op af forskellige øvelser og udfordringer, hvor sværhedsgraden løbende øges.

Udbytte:
• Kendskab til og afprøvning af funktionel hjernetræning.
• Få praktisk viden til at arbejde med funktionel hjernetræning i bassinfysioterapi.
• Ny inspiration til din eksisterende praksis

Underviserne:
Tine Bay fra Mind Social har arbejdet med den funktionelle hjernetræning i snart 6 år, og har været med til at udvikle og målrette træningsformen til det koncept, det er i dag. Tine har en ergoterapeutisk/pædagogisk uddannelsesbaggrund, og er derudover certificeret hypnotisør og hypnoterapeut inden for neurovidenskabelig hypnose. Tine arbejder aktuelt på et større pilotprojekt med at undersøge hjernetræningens effekt på hjernerystede. Derudover holder Tine løbende foredrag og workshops om alt lige fra funktionel hjernetræning til viljestyrke. Du kan læse mere på www.mindsocial.dk

Tine Munk Ramskov er uddannet fysioterapeut i 2002 og har primært arbejdet indenfor ortopædkirurgisk rehabilitering, med fokus på både at træne krop og sind.
Tine har været med til at opstarte Ortopædisk GenoptræningsCenter i Aarhus Kommune og arbejder i praksis med genoptræning/rehabilitering samt med at udvikle en indsats i samarbejde med Jobcentret i kommunen rettet mod sygemeldte borgere.
Tine har en bred erfaring som underviser bl.a. i DGI, og har senest været med til at udvikle en Naturtræningsuddannelse, hvor der også er meget fokus på mentaltræning.
Tine har arbejdet med at overføre egnede øvelser fra kognitiv hjernetræning til bassin ifm. ortopædisk genoptræning.

Tidspunkt:
Fredag den 13.11.2020 kl. 8.30-15.30 

Sted: Aarhus
Globus1 (Mødelokale og træningssal)
Gudrunsvej 3 A
8220 Braband
samt

Bassinet:
Tovshøjskolen
Janesvej 2
8220 Braband.

Der er ca. 1,5 km. til bassinet og 4 min. i bil.

Der er generalforsamling ifm. frokosten.

Tilmelding:
Via hjemmesiden.

Tilmeldingsfristen:
Den 19.10.2020 – efter denne frist er tilmeldingen bindende.
Max. Deltagerantal: 20.

Kontaktperson/kursusansvarlig:
Andrea Grawe, mail: anmg@aarhus.dk eller selskabets mail: bassinfysioterapi@fysio.dk

Program for dagen

8:30 – 9:00 Velkomst, kaffe og morgenbrød
9:00 – 10: 00 Teoretisk oplæg om kognitiv hjernetræning ved Tine Bay
10:00 – 11:00 Praktisk afprøvning af kognitiv træning i træningssal ved Tine Bay
11:00 –  Generalforsamling
12:00 – 13:00 Frokost og fælles kørsel til bassinet + omklædning
13:00 – 15:00 Kognitiv hjernetræning overføres til bassinet - praktisk oplæg ved Tine Munk Ramskov. Afsluttes med workshop i vandet.
15:00 – 15:30 Omklædning, uddeling af vand og frugt til at køre hjem på