Bassinfysioterapi 2023

Vil du bl.a. lære at udnytte vandets egenskaber til at arbejde optimalt i vandet? Få kendskab til vandets fysiologiske påvirkning på kroppen? Lære om div. koncepter ift. bassintræning? Så tilmeld dig nu

Sted: Rødovre
Dato: Den 3. og 4. feb. samt 22. april 2023
Tidspunkt: Kl. 9.15
Pris: 5200 kr.
Tilmeldingsfrist: 1. januar 2023

Idé og formål
Kurset tager udgangspunkt i definitionen af bassinfysioterapi: ”Fysioterapi i bassin, hvor vandets fysiske egenskaber udnyttes til bevidst optimering af den fysioterapeutiske intervention under samtidig hensyntagen til de fysiologiske påvirkninger af kroppen. Interventionen kan foregå på lavt og/eller dybt vand samt koldt og/eller varmt vand, ligesom det kan være individuelt eller på hold. Bassintræningen udføres af fysioterapeuter med relevant uddannelse i bassinfysioterapi”.

Indhold:
* Teoretisk gennemgang og praktisk afprøvning af vandets fysiske egenskaber, herunder de hydrodynamiske principper og fysiologiske påvirkninger af kroppen i vand.
* Teori og praktik i brugen af vandets egenskaber i styrke- og konditionstræning samt bevægelses- balance- og stabilitetstræning.
* Introduktion til koncepter i vand samt inspiration fra diverse metoder, bl.a. Burdenko, Halliwick, Ai Chi, Deep Water jogging samt evt. Fysioflow overført til vand.
* Kontraindikationer, hygiejnekriterier, redningsplaner og arbejdsmiljø omkring et bassin.

Kurset indeholder både teoretisk og praktisk undervisning i vandet. Det forventes, at du på kurset er aktivt deltagende i vandet.

Kursets form:
Undervisningen foregår over 3 dage:

1. del vil finde sted den 3. og 4. februar 2023 på Sano i Skælskør

2. del vil finde sted den 22. april på Specialhospitalet PTU i Rødovre

Der vil være 2 praktikker i vand pr. kursusdag.

Praktiske informationer

Forberedelse til 1. og 2. del:
Læse fagbogen: ”Bassintræning” og 3 videnskabelige artikler
Teoretiske arbejdsopgaver til både 1. og 2. del

Udarbejde en mindre skriftlig opgave til 2. del

Pris: for deltagelse: 5200 kr for alle dage.

Du vil senest 14. dage før kurset få tilsendt bogen (giv besked, hvis du har den) ”Bassintræning” af Bodil Føns Knudsen. Du vil ligeledes blive bedt om at give en kort beskrivelse af dine arbejdsopgaver mhp. at underviserne kan tage udgangspunkt i deltagernes arbejdsområder. Når du tilmelder dig, giver du samtykke til, at Dansk Selskab for Bassinfysioterapi må dele relevante oplysninger med underviserne for at kunne afsende bog og videregive arbejdsområderne.

Kontakt: Du vil pr. mail modtage informationer fra bassinfysioterapi@fysio.dk, ligeledes senest 14. dage før kursets start. Skulle du have spørgsmål, er det samme mail, du skal skrive til for at få svar.

Obs. Du kan kun deltage i kurset, hvis du er medlem af Dansk Selskab for Bassinfysioterapi. Du kan tilmelde dig her på hjemmesiden via ”indmeldelse” på forsiden, det koster 400 kr årligt.

Undervisere i 2023


Bodil Føns Knudsen er uddannet fysioterapeut og er kandidat (Cand.scient) i Idræt og Sundhed fra SDU.
Hun har i mange år været fast underviser på kurser i bassinfysioterapi og har bl.a. skrevet bogen ”Bassintræning” (2016). Hun er registeret Halliwick Senior Lecturer af International Halliwick Association og har dermed lov til at undervise i Halliwick®-konceptet. Via løbende international efteruddannelse indenfor bassinfysioterapi samt faglig sparring med internationale undervisere i Ai Chi, Burdenko-metoden, Deep Water Running, Slow Walking samt Watsu kan hun præsentere disse metoder og koncepter til bassintræning.

Hun har fokus på anvendelsen af vandets egenskaber og den fysiologiske påvirkning af kroppen søges kombineret med viden og nyeste evidens indenfor bassinfysioterapi. Hun været Covid19-tovholder i kommunikationen med myndigheder og andre organisationer.

Bodil har siden 2005 drevet egen virksomhed med undervisnings- og konsulentopgaver. I de seneste år tilbud om individuel træning, undervisning, vejledning og supervision indenfor bassinterapi, vandaktiviteter og svømning for børn og voksne med nedsat funktionsevne.


Christine Hjortkjær er uddannet fysioterapeut og har mange års erfaring med neurorehabilitering på specialiseret niveau. Hun har i den forbindelse været ansvarlig for bassinfysioterapien. Hun har deltaget på Selskabets kurset i Burdenko-metoden. Christine er uddannet Halliwick instruktør og i sidste del af et traineeforløb til Halliwick Lecturer under International Halliwick Association. Hun er medlem af forretningsudvalget i Halliwick Samarbejdet i Danmark (HASAM), hvorved hun har været i styregruppen ifm. henvendelser til myndighederne vedr. Covid19 og retningslinjer for bassintræning.


Jakob Wetke er uddannet fysioterapeut og er i gang med Master i Rehabilitering på SDU med henblik på studier indenfor bassintræning. Han har mange års erfaring med holdtræning i aftenskole-regi, herunder også bassintræning. Han er uddannet Halliwick-instruktør og har deltaget i netværket omkring Covid19. Jakob har deltaget i Selskabets kursus i Ai Chi. Han er uddannet livredderdommer og førstehjælps instruktør. Jakob har dyrket svømning og vandsport på eliteplan, hvor igennem han har fået stor erfaring i analyse af balance og bevægelser i vandet samt anvendelsen af redskaber til træning i vand.