Bassinfysioterapi 24

Vil du bl.a. lære at udnytte vandets egenskaber til at arbejde optimalt i vandet? Få kendskab til vandets fysiologiske påvirkning på kroppen? Lære om div. koncepter ift. bassintræning? Kurset er nu fyldt op, men du kan stadig tilmelde dig ventelisten.

Sted: Horsens og Hammel
Dato: Den 15.-16. marts samt 24. maj 2024
Tidspunkt: 9.00
Pris: 5500 kr.
Tilmeldingsfrist: 5. februar 2024

Bassinfysioterapi-kurset (Grundkurset)

Kurset tager udgangspunkt i definitionen af bassinfysioterapi: ”Fysioterapi i bassin, hvor vandets fysiske egenskaber udnyttes til bevidst optimering af den fysioterapeutiske intervention under samtidig hensyntagen til de fysiologiske påvirkninger af kroppen. Interventionen kan foregå på lavt og/eller dybt vand samt koldt og/eller varmt vand, ligesom det kan være individuelt eller på hold. Bassintræningen udføres af fysioterapeuter med relevant uddannelse i bassinfysioterapi”.

Kurset indeholder både teoretisk og praktisk undervisning i vandet. Det forventes, at du på kurset er aktivt deltagende i vandet.

Formål
* lære at udnytte vandets egenskaber til at arbejde optimalt i vandet
* får kendskab til vandets fysiologiske påvirkninger på kroppen
* at kunne forstå at udnytte vandets egenskaber
* at kunne analysere og udvikle målrettede og velbegrundede øvelser og aktiviteter

Indhold
* Teoretisk gennemgang og praktisk afprøvning af vandets fysiske egenskaber, herunder de hydrodynamiske principper og fysiologiske påvirkninger af kroppen i vand.
* Teori og praktik i brugen af vandets egenskaber i styrke- og konditionstræning samt bevægelses- balance- og stabilitetstræning.
* Introduktion til koncepter i vand samt inspiration fra diverse metoder
* Kontraindikationer, hygiejnekriterier, redningsplaner og arbejdsmiljø omkring et bassin.

Kursets form:
Undervisningen foregår over 3 dage: 1.del over 2 dage og 2. del på 1 dag.
Der vil være 2 praktikker i vand pr. kursusdag.

Forberedelse til 1. og 2. del: I er selv ansvarlige for at købe fagbogen ”bassintræning” af Bodil Føns Knudsen, 2016, på forlaget Munksgaard. Eller rekvirere bogen fra Bodil.
Læse fagbogen: ”Bassintræning” og tre videnskabelige artikler
Teoretiske arbejdsopgaver til både 1. og 2. del
Udarbejde en mindre skriftlig opgave til 2. del

Praktiske detaljer:

Hvornår: del 1 i Horsens d. 15 og d. 16 marts 2024, del 2 i Hammel d. 24.maj 2024.

Hvor mange deltagere: max 12

Pris: 5.500 kr. inklusiv forplejning, angiv ved tilmelding om der er hensyn til kosten.

Sidste tilmeldingsfrist: 05.02.24, her på hjemmesiden.
Det er en forudsætning at du er medlem af Dansk Selskab for Bassinfysioterapi, et medlemsskab koster 400 kr for et år.

Kontakt: Du vil pr. mail modtage informationer fra bassinfysioterapi@fysio.dk, ligeledes senest 14. dage før kursets start. Skulle du have spørgsmål, er det samme mail, du skal skrive til for at få svar.

Undervisere på kurset:


Bodil Føns Knudsen er uddannet fysioterapeut og er kandidat (Cand.scient) i Idræt og Sundhed fra SDU.
Hun har i mange år været fast underviser på kurser i bassinfysioterapi og har bl.a. skrevet bogen ”Bassintræning” (2016). Hun er registeret Halliwick Senior Lecturer af International Halliwick Association og har dermed lov til at undervise i Halliwick®-konceptet. Via løbende international efteruddannelse indenfor bassinfysioterapi samt faglig sparring med internationale undervisere i Ai Chi, Burdenko-metoden, Deep Water Running, Slow Walking samt Watsu kan hun præsentere disse metoder og koncepter til bassintræning.

Hun har fokus på anvendelsen af vandets egenskaber og den fysiologiske påvirkning af kroppen søges kombineret med viden og nyeste evidens indenfor bassinfysioterapi. Hun været Covid19-tovholder i kommunikationen med myndigheder og andre organisationer.

Bodil har siden 2005 drevet egen virksomhed med undervisnings- og konsulentopgaver. I de seneste år tilbud om individuel træning, undervisning, vejledning og supervision indenfor bassinterapi, vandaktiviteter og svømning for børn og voksne med nedsat funktionsevne.
Jakob Wetke er uddannet fysioterapeut og er i gang med Master i Rehabilitering på SDU med henblik på studier indenfor bassintræning. Han har mange års erfaring med holdtræning i aftenskole-regi, herunder også bassintræning. Han er uddannet Halliwick-instruktør og har deltaget i netværket omkring Covid19. Jakob har deltaget i Selskabets kursus i Ai Chi. Han er uddannet livredderdommer og førstehjælps instruktør. Jakob har dyrket svømning og vandsport på eliteplan, hvor igennem han har fået stor erfaring i analyse af balance og bevægelser i vandet samt anvendelsen af redskaber til træning i vand.