Kognitiv træning: både på land og i vand!

Obs. Der er stadig mulighed for tilmelding! Kom til temadag om Kognitiv Træning: både på land og i vand! Dansk Selskab for Bassinfysioterapi inviterer til temadag og introduktion til Kognitiv Træning (også kendt som Funktionel Hjernetræning), og kommer derefter med forslag til, hvordan (og hvilke) øvelser med fordel kan overføres til bassintræning.

Sted: Århus
Dato: 10. september 2021
Tidspunkt: kl. 9.00
Pris: 1250 kr.


Der er stadig ledige pladser til den spændende temadag!

Målgruppe:
Fysioterapeuter, der er medlem af Dansk Selskab for Bassinfysioterapi. Medlemskab koster 400,- årligt.

Formål:
• At få introduktion til funktionel hjernetræning både teoretisk og praktisk på land mhp. at få inspiration til at arbejde med metoden fremadrettet.
• Praktisk afprøvning af konceptet overført til bassin.
• Teoretisk at følge op mhp. overførsel til forskellige målgrupper.

Funktionel hjernetræning:
Funktionel Hjernetræning er træning af hjernen og den mentale styrke, som en løbetur eller fitness er træning af kroppen, den fysiske styrke.
Vi kan træne hjernen stærkere og mere smidig. Vi kan specialisere hjernen og træne nogle mentale muskler stærkere end andre. Vi kan genoptræne efter en skade og vi kan træne den stærke hjerne stærkere.
Funktionel hjernetræning kan hjælpe mennesker i overskud med at beholde overskud, forbedre præstationer og genfinde nærvær. Funktionel hjernetræning kan også hjælpe mennesker i underskud med at finde tilbage til deres mentale overskud – i arbejdslivet og i fritiden.
Funktionel Hjernetræning er bygget op af forskellige øvelser og udfordringer, hvor sværhedsgraden løbende øges.


Udbytte:
• Kendskab til og afprøvning af funktionel hjernetræning.
• Få praktisk viden til at arbejde med funktionel hjernetræning i bassinfysioterapi.
• Ny inspiration til din eksisterende praksis

Underviserne:
Tine Bay fra Mind Social har arbejdet med den funktionelle hjernetræning i snart 6 år, og har været med til at udvikle og målrette træningsformen til det koncept, det er i dag. Tine har en ergoterapeutisk/pædagogisk uddannelsesbaggrund, og er derudover certificeret hypnotisør og hypnoterapeut inden for neurovidenskabelig hypnose. Tine arbejder aktuelt på et større pilotprojekt med at undersøge hjernetræningens effekt på hjernerystede. Derudover holder Tine løbende foredrag og workshops om alt lige fra funktionel hjernetræning til viljestyrke. Du kan læse mere på www.mindsocial.dk

Tine Munk Ramskov er uddannet fysioterapeut i 2002 og har primært arbejdet indenfor ortopædkirurgisk rehabilitering, med fokus på både at træne krop og sind.
Tine har været med til at opstarte Ortopædisk GenoptræningsCenter i Aarhus Kommune og arbejder i praksis med genoptræning/rehabilitering samt med at udvikle en indsats i samarbejde med Jobcentret i kommunen rettet mod sygemeldte borgere.
Tine har en bred erfaring som underviser bl.a. i DGI, og har senest været med til at udvikle en Naturtræningsuddannelse, hvor der også er meget fokus på mentaltræning.
Tine har arbejdet med at overføre egnede øvelser fra kognitiv hjernetræning til bassin ifm. ortopædisk genoptræning.

Tidspunkt:
Fredag den 10.09.2021 kl. 9-15.45 

Sted:
Aarhus, Globus 1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Braband (mødelokale og træningssal) samt
Bassinet: Tovshøjskolen, Janesvej 2, 8220 Braband.

Der er ca. 1,5 km. til bassinet og 4 min. i bil.

Der er generalforsamling ifm frokosten.

Tilmelding:
Via hjemmesiden.

Tilmeldingsfristen:
Den 10.08.2021 – efter denne frist er tilmeldingen bindende.
Max. Deltagerantal: 20.

Kontaktperson/kursusansvarlig:
Andrea Grawe, mail: anmg@aarhus.dk eller selskabets mail: bassinfysioterapi@fysio.dk

Program for dagen
9:00 – 9.30  Velkomst, Kaffe og morgenbrød
9:30-10:00  Teoretisk oplæg om kognitiv træning ved Tine Bay.
10:00-11:00 Praktisk afprøvning af kognitiv træning i træningssal ved Tine Bay
11:15-12:30 Frokost og generalforsamling.
12:30-13:00 Fælles kørsel til Tovshøjskolen (3 min. i bil) samt omklædning
13:00-15:00 Kognitiv træning i vand – praktisk oplæg ved Tine Munk Ramskov
Efterfulgt af workshop/brainstorm i vand og opsamling
15:00-15:45 Omklædning og uddeling af vand til at køre hjem på.