En lindrende tilgang i bassin til palliative patienter

Emnet til forårets temadag 2023 bliver: ” En lindrende tilgang i bassin til palliative patienter”. Arbejder du med skrøbelige borgere i bassinet, så kom på denne spændende temadag, hvor du vil høre om bl.a. Total pain begrebet og palliation samt selvfølgelig erfaringer med bassinfysioterapi til netop denne gruppe.

Sted: Herlev Hospital
Dato: 17. marts 2023
Tidspunkt: Kl. 9.30-15.30
Pris: 1250 kr.
Tilmeldingsfrist: 9. februar 2023

Indholdet på dagen vil berøre emner som:

Palliation som begreb, De palliative faser, Perfomancestatus, Total pain begrebet, Basal og specialiseret palliation, erfaringer med bassinterapi til palliative patienter, cases, indikationer og kontraindikationer og ikke mindst om det tværfaglige samarbejde og udstyr.

Dagen bliver delt op i dels teori og afprøvning i bassinet, - hvordan bruger vi os selv, hvordan bruger vi musikken til at skabe rum til den enkelte borger/patient og ikke mindst stimulering af sanserne, derfor husk – som altid - badetøj.

Det praktiske:

Dato: 17.03.23 kl. 09.30 – 15.30, generalforsamling afholdes i løbet af dagen.

Sted: Herlev Hospital, nærmere info kommer ang. hvilken indgang, lokaler m.m.

Pris: 1250,00 kr. Tilmeldelse forudsætter medlemskab i ét af de 3 selskaber. Der er begrænsede pladser.

Undervisere på temadagen er, fysioterapeuterne Sarah Haubro Lauritzen fra Herlev og Gentofte hospital og Emil Hyllested fra Palliative enhed, Bispebjerg og Frederiksberg hospital. Derudover er begge undervisere også lymfeødemterapeuter.

Temadagen er primært for fysioterapeuter, der arbejder med den skrøbelige borger/patient i varmtvandsbassin og bliver annonceret i samarbejde med Dansk Selskab for Onkologi og Palliativ Fysioterapi og Dansk Selskab for Fysioterapeutisk lymfødembehandling.

Tilmelding her på hjemmesiden