Workshop om brugen af redskaber i bassinfysioterapien

Bruger du redskaber i din bassintræning og vil du gerne kvalificere din brug af dem? Hvad er fordelene og ulemperne ved elastikker i vand mm? Kom og leg med nye og kendte redskaber og vær med til at udvikle øvelser og brugen af redskaber sammen med andre engagerede bassinundervisere.

Sted: Sano, Skælskør
Dato: Lørdag den 4. november 2023
Tidspunkt: Kl. 10-17.
Pris: 1500 kr.
Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2023

Målgruppe:
Fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende.
Man skal være medlem af Dansk Selskab for Bassinfysioterapi, medlemskab koster 400,- årligt. Medlemskab er gratis for fysioterapeutstuderende.
 

Formål: 

  • Forbedre din ræssonering ved brug af redskaber  
  • Udvikle dig som bassinfysioterapeut  
  • At se og afprøve nye redskaber og øvelser 

Indhold: 

Teori: både omkring redskaberne og vandets fysiske egenskaber i relation til redskaberne. Vi kommer til at snakke om fordele og ulemper ved de forskellige redskaber, også dem vi ofte møder omkring vores bassiner. Vi kommer også til at arbejde med selskabets redskaber herunder bl.a. aquafinns, elastikker og aquajets. Uanset om redskaberne er kendte eller ukendte, så får vi snakket om både fordele og ulemperne.

 

Vi kommer til at arbejde i grupper, hvor der bliver fokus på at nytænke mulighederne med de ”gamle redskaber”, og ikke mindst få tænkt nye redskaber og muligheder ind i hverdagen. Som deltager vil man blive udfordret på at tænke nye muligheder ind i sin hverdag. Der vil blive lagt op til at dele eksempler fra hverdagen for, at alle kommer hjem med forstærkede evner til at vælge de rette redskab på rette tidspunkt.   

Praksis: Afprøvning af øvelser og redskaber.  

Efter dagen er afholdt vil deltagerne modtage materialer fra både oplæg, øvelser og programmer.   

Forventet udbytte: Umiddelbart efter workshoppen at kunne kvalificere den bassinfysioterapi, kursisterne i forvejen leverer. 

Sted: Sano, Slagelsesvej 32, 4230 Skælskør 

Underviser: Jette Thomsen, Fysioterapeut.  

Jette har flere års erfaring med bassintræning og elsker at nørde i bassinfysioterapien. Jette har undervist i foreningsregi og har haft bassintræning i det kommunale regi, siden hun blev uddannet i 2014. Hun har haft mange forskellige borgergrupper i vandet, og har derfor en stor evne til at få skabt glæde for vandet ved netop at kunne tilpasse øvelserne og de relevante redskaber. Jette har bl.a. både undervist borgere i GOP-forløb og borgere fra Beskæftigelsesindsatsen. Hun er derudover aktivt bestyrelsesmedlem siden 2020.  

Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2023 

Yderligere oplysninger/Kontaktperson: Underviser og kursusleder via selskabets mail – bassinfysioterapi@fysio.dk