Workshop omkring bassin-redskaber

Få ny inspiration til kendte og måske nye redskaber i bassin et

Sted: Århus, Møllestiens varmtvandsbassin
Dato: den 26. nov. 22
Tidspunkt: Kl. 10.00-16.00
Pris: 1250 kr
Tilmeldingsfrist: 5. november 2022

Indhold:

Dagen vil indeholde både teoretiske oplæg og praktik i vandet. Vi starter ud med at gå i vandet kl 10:00, for at vi kan få prøvet nogle øvelser og opgaver af i vandet. I den praktiske del vil der også blive mulighed for at afprøve nogle af selskabets redskaber. Efter frokosten vil der være to teoretiske oplæg med indlagt gruppearbejde.

Formål:

Det er undervisernes ønske, at alle vil få ny inspiration til ”gamle” øvelser og ikke mindst få nye øvelser til de ”gamle” redskaber med hjem. Underviserne glæder sig til at lege og udvikle sig sammen med deltagerne, så vi alle kan give vores brugere det bedste, når de træner i bassinet hos os.

Undervisere:

Jette Thomsen og Dorte Jensen

Program:

09:15-10:00 Velkomst + omklædning 

10:00-10:50 Opvarmning + styrede opgaver i bassinet

10:50-11:10 Pause (Leg med Selskabets redskaber/pause)

11:10-12:00 Styrede opgaver + afspænding/udspænding

12:00-12.15 Omklædning

12:15-13:00 Frokost

13:00-14:00 Teori: opdriften og didaktiske overvejelser omkring valg af redskab. 

14:00-14:45 Gruppe arbejde + kaffe og frugt

14:45–15:45 Teori 

15:45-16:00 Evaluering og spørgsmål

16:00 TAK FOR IDAG

Deltagerne medbringer selv alt badeudstyr, også gerne en badekåbe eller lignende. Det forventes, at man er aktivt deltagende i vandet på workshoppen.

 

Underviserne:

Underviserne på kurset er hhv. fysioterapeut Jette Thomsen og fysioterapeut Dorte Jensen, begge fra bestyrelsen i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi.

Praktisk info:

Obs. Man skal være medlem af Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Bassinfysioterapi for at kunne deltage. 

Medlemsskab af Dansk Selskab for Bassinfysioterpi er 400 kr. Tilmeld dig her

Sidste tilmeldingsfrist: 5. nov. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Dato: Den 26. november 2022

Tid: kl. 10-16, dørene åbner kl. 9.15, vi starter i vandet kl. 10.00

Hvor: Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C.

Der er mulighed for parkering i kælderen 

Deltagere: Fysioterapeuter der arbejder eller skal til at arbejde med bassin

Deltagerantal: 16

Kontaktperson: Dorte Jensen, mail: Dobit_01@hotmail.com eller bassinfysioterapi@fysio.dk