Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2018. Tidspunkt: Søndag den 8/4 -2018 kl. 12.00 Sted: Glamsdalens Idrætsefterskole, Langbygårdsvej 14, 5620 Glamsbjerg.  Generalforsamlingen afholdes ifm. temadagen "Gang og løb i vand - analyse og nyeste trends".

22.12.2017

Der serveres en let frokost i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Årsberetning fra bestyrelsen

3) Regnskab
Fremlæggelse af balancen for 2017.
Drøftelse af budget for 2018.                    

4) Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden Ina Lesager mail: ikl14@hotmail.com i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5) Fastsættelse af kontingent
Forslag om bevarelse af nuværende kontingent på 350,- årligt.

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
På valg til bestyrelsen er:
Emilie Liv Møller Lauridsen, faglig toveholder (genopstiller ikke)
Nina Bertelsen, medlemsregistrering

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Ina Lesager, formand. 
Rikke Vig Bertelsen, webmaster.
Bodil Føns Knudsen, kasserer.

Jacob Wetke, suppleant.

Suppleanter:
Der skal vælges 2 suppleanter, der vælges for et år af gangen.

Hvis du er interesseret i enten en bestyrelsespost eller en suppleantpost, men ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, kan dette meddeles formanden pr. mail ikl14@hotmail.com senest 14 dage før.

Valg af revisor:

7) Evt

Indkomne forslag skal være formanden Ina Lesager mail: ikl14@hotmail.com i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen