Bassin og værnemidler

Myndighederne anbefaler: ingen brug af mundbind eller visir i og ved bassinet!

26.04.2021

Covid 19

Arbejdstilsynet har taget beretningerne om helbredsmæssig påvirkning ved brug af værnemidler i og ved bassinet seriøst og præciseret deres anbefalinger om brug af værnemidler i og ved bassinet.

Du kan se den fulde tekst det her: FAQ Arbejdsmiljøproblemer

Ud fra ovenstående konkluderer vi, at ALLE kan betragtes som værende fritaget for brug af mundbind eller visir med henvisning til helbredsmæssige udfordringer både i og ved bassinet.

Bemærk: Der er ikke ændret i Bekendtgørelsen om krav om mundbind.
Desværre blev vores breve vedr. værnemidler ikke inddraget i lovarbejdet, så derfor formulerer myndighederne nu de nødvendige uddybelser og præciseringer indenfor rammer af retningslinjer og FAQ-spørgsmål.

· Præciseringen i Retningslinjen fra Kulturministeriet: fritagelse for værnemiddel i bassinet.

· Præcisering i Kulturministeriets FAQ-spørgsmål: fritagelse ved livredningstjeneste.

· Præcisering i Arbejdstilsynets FAQ-spørgsmål: fritagelse ved helbredsmæssige udfordringer i og ved bassinet. Der er aftenskoleundervisere fritaget enten ved henvisning til livredningstjeneste eller til de helbredsmæssige udfordringer, som vi har erfaret, kan opstå hurtigt.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi ønsker at understrege betydningen af at undgå brug af værnemiddel både i bassinet og ved bassinkanten!

Undladelsen af brug af værnemidler gælder ikke kun i vandet, men i hele bassinlokalet, da der er forskellige grader af koncentration af desinfektionsbiprodukter fra klor. Den højeste koncentration af de potentielt skadelige biproduktoer findes lige i vandoverfladen og ved overløbsrenden/skvulpekanten, hvor vandet strippes. Men der tages også luftmålinger op til 1,5 meter over vandoverfladen.
Derfor vil en terapeut, som fra bassinkanten læner sig udover skvulpekanten med fx visir på, være i risiko for at kunne blive udsat for høje koncentrationer af klor - svarende til en underviser i aftenskolen, som står tæt på kanten i længere tid.

Vi kan kun håbe, at der med øget testning og vaccination vil kunne accepteres tæt nærkontakt i habilitering og rehabilitering, men i skrivende stund er det ovenstående, vi skal forholde os til.

I udlandet arbejdes der med brug af ”de sociale bobler”, hvor pårørende eller personlige hjælpere indgår i assistancen ved bassintræningen.