Medlemmer

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

 

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi er for alle fysioterapeuter (der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter) med interesse for bassinfysioterapi og bassintræning. Vi arbejder på at styrke de faglige miljøer omkring bassinfysioterapi ved at forestå kompetenceudvikling igennem kurser og temadage samt formidle ny viden omkring bassin.

Vi forsøger at danne netværk og fællesskab imellem fysioterapeuter med interesse for bassin og dermed også skabe mulighed for erfaringsudveksling.
Vi udbyder årligt bassinfysioterapi-kurser og 2 temadage.
Der udsendes jævnligt nyhedsmails til medlemmerne,