Fagligt

Du kan her dykke ned i faglig bassinviden fra to europæiske konferencer, som repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget på. Beskrivelsen af abstracts og resultater mm. har også tidligere været bragt i vores nyhedsmails til medlemmer.

Vi har derudover samlet de eksisterende danske kliniske retningslinjer, der omhandler bassintræning.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har de senere år indgivet en række høringssvar, som du kan finde her på siden.

Hvad er de væsentligste hygiejnekriterierne for at kunne benytte et varmtvandsbassin? Det kan du finde under "Hygiejne", hvor der også er links og en kort beskrivelse af de regelsæt om hygiejne og sygdomsricisi, som fysioterapeuter har brug for at have kendskab til som undervisere af bassinhold. 

Du kan under links finde links til andre foreninger og organisationer, hvor du kan have glæde af at søge information om bassin, bassinfysioterapi, kurser m.v.

Har du lige deltaget på et af vores kurser? Så kan du læse om oplevelser fra dagen ved vores kursus-referater.