Bestyrelsen for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi består af 5 medlemmer og 1 suppleant

Bestyrelsesmedlemmer:

Ina Lesager
Nina Bertelsen
Jakob Wetke
Katrine Nielsen
Andrea Grawe

Suppleanter:

Berit Høegh Hansen
Dorte Jensen

På denne del af hjemmesiden kan du finde oplysninger om:

  • Info fra bestyrelsen, herunder nyheder
  • Hvem vi er -med en præsentation af bestyrelsesmedlemmernes faglige baggrund til bassinfysioterapi samt muligheder for at kontakte os.
  • Bestyrelsens årsberetninger
  • Vedtægter for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, enten personligt eller via selskabets mail:
dsfbassinfys@outlook.dk