Bestyrelsen for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi består af 5 medlemmer og 1 suppleant

Bestyrelsesmedlemmer:

Ina Lesager
Jakob Wetke
Andrea Grawe
Dorte Jensen
Jette Thomsen

Suppleant:

Nina Bertelsen

Webmaster:
Rikke Vig Bertelsen

På denne del af hjemmesiden kan du finde oplysninger om:

  • Info fra bestyrelsen
  • Hvem vi er -med en præsentation af bestyrelsesmedlemmernes faglige baggrund til bassinfysioterapi samt muligheder for at kontakte os.
  • Bestyrelsens årsberetninger
  • Vedtægter for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, enten personligt eller via selskabets mail: bassinfysioterapi@fysio.dk