Bestyrelsen for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi består af 5 medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer:

Ina Lesager, formand

Jette Thomsen, kasserer

Dorte Jensen, medlemsregistrering

Andrea Grawe, faglig tovholder

Sannemarie Daviessborg, faglig tovholder

Webmaster:
Rikke Vig Bertelsen (Ikke en del af bestyrelsen).

Kontakt gerne formanden Ina, hvis du er interesseret i at blive suppleant i selskabet!

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, enten personligt eller via selskabets mail: bassinfysioterapi@fysio.dk

Formanden Ina Lesager