Covid-19 og svømmebade

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har efterspurgt retningslinjer ifm. bassinfysioterapi og Corona-virus/Covid-19.

14.09.2020

Covid-19 og svømmebade

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har for nylig fået tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen på forespørgsel om retningslinjer for håndtering af Covid19 og svømmebade.

Tilbagemeldingen har været:

Der er ikke en specifik retningslinje for håndtering af Covid-19 ifm. svømmebade.

Sundhedsstyrelsen opfordrer os til at følge de generelle retningslinjer for forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet. Retningslinjen kan også findes på fysios hjemmeside.

Dog har Miljøstyrelsen påbudt svømmehallerne at have et klorniveau, der er smitteforebyggende. For at beskytte effektivt mod coronavirus, fraråder Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne pt, at svømmehaller opererer med et lavere niveau af frit klor end 0,8 mg/L.

I samarbejde med andre aktører har Dansk Selskab for Bassinfysioterapi også rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed med forskellige spørgsmål, bl.a. rengøring af træningsudstyr. Vi afventer svar.