Generalforsamling 2019

Der er kommet ny bestyrelse i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi efter årets generalforsamling. Desuden kan du læse referatet fra temadagen omkring Fysioflow overført til vand, og det nye Aquaflow.

af Rikke Vig Bertelsen - 14.04.2019

Den 29. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling
i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi.

Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med temadagen Fysioflow overført til vand, hvorefter der blev oprettet Aquaflow. Du kan læse om den spændende temadag ved at klikke her.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens årsberetning omkring bestyrelsens aktiviteter igennem året læst højt, som du også kan finde her på hjemmesiden under Bestyrelsen eller klikke her. 

Der skete stor udskiftning i bestyrelsen på årets generalforsamling, da 2 medlemmer ikke genopstillede og en 3. er på vej på barsel. Efter nyhedsmail til medlemmerne omkring situationen, modtog bestyrelsen heldigvis mulige kandidater og én meldte sig på dagen, sådan at der nu er en ny bestyrelse i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi samt 2 nye supleanter, der kan fortsætte arbejdet med bassinfysioterapi. Den nye bestyrelse konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Du kan læse referatet af generalforsamlingen under fanen "Generalforsamlinger" eller ved at klikke her.