Referat af Workshop med redskaber

Læs her om efterårets workshop omkring redskaber, hvor deltagerne engageret fik afprøvet vandets fysiske egenskaber med diverse forskellige redskaber. Hvad gør vandets opdrift ved en øvelsen, når du tilføjer en plade og hvad hvis du i stedet bruger en slange? Det blev vidensdelt hen over bølgerne og fx Nordic Jets.

21.11.2023

Temadag i form af workshop i brug af redskaber. 4. november i Sano – Skælskørs dejlige omgivelser og bassin.

Underviser fysioterapeut Jette Thomsen brugte formiddagen til at guide deltagerne kort igennem relevant teori i forhold til vandets fysiske egenskaber. De egenskaber som det er vigtigst at have in mente, når der tilføjes redskaber i bassinfysioterapien. Jette kom ind på Archimeds lov, inerti, opdrift og strømninger, alt sammen i relation til ”og hvad hvis du tager et redskab med i øvelsen?”.

Vi så på Dansk Selskab for Bassinfysioterapis bassinredskaber og øvrige træningsredskaber til brug i bassin. I den proces skulle vi tænke øvelser ind – nye som gamle. Der var megen snak i plenum, netop for at få facetterne frem – hvad sker der ved at ”cykle” med en spaghetti kontra hvis de sidder på en plade kontra hvis de bruger håndvægte. Så allerede før middagsmaden var der stor vidensdeling, og vi fik alle ny inspiration.

Eftermiddagen blev brugt på praktisk anvendelse af træningsredskaber i bassinet, kort sagt afprøvning af forskellige redskaber eller samme øvelse med forskellige redskaber. I grupper bød deltagerne engageret ind med refleksioner og øvelser til hinanden. Hvor deltagerne slet ikke kunne lade være med at gribe i redskaberne som det første og afprøve de øvelser, som de var blevet bedt om at udarbejde kort inden den praktiske del.

Jette Thomsen gav os derudover en masse inspiration til arbejde med elastikker, plader, slanger mm. i vand. Efterfølgende har hun sendt alt materialet/øvelsesbeskrivelser mm. til deltagerne. En af deltagerne, Andrea Grawe, gav også en lille seance i brug af Nordic Jet. Dejligt med dette indspark. Også her blev beskrivelse af øvelser eftersendt.

En meget givtig dag med direkte overførsel til dagligdagen i bassinet.

Du kan læse flere referater fra andre kurser under fanen "Fagligt".