Referat af temadag med geriatriske problemstillinger

D. 20 April afholdt vi temadagen: ”Optimal Bassintræning for borgere med geriatriske problemstillinger” – i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri.

20.05.2024

De interesserede bassinfysioterapeuter fik en grundig opdatering af den nyeste viden og anbefalinger indenfor træning af ældre generelt (deriblandt viden om træning af multisyge, sarkopeni, artrose, osteoporose, KOL, ernæringstruede og hjertesyge).

Efterfølgende gennemgik vi, hvordan vi kan overføre disse retningslinjer til træning i vand.

Til sidst så vi på noget af den nyeste evidens indenfor området.

Det var Niklas Grundt Hansen fra Dansk Selskab For fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, der stod for den teoretiske del af oplægget. Niklas er specialist i gerontogeriatrisk fysioterapi.

Den praktiske del blev varetaget af Andrea Martina Grawe fra Dansk Selskab for Bassinfysioterapi. Deltagerne blev inspireret til metoder, hvordan vi kan implementere den nye viden i vores træning i vand.

Det blev til en intensiv, sjov og måske lidt hård dag til de engagerede deltagere.

Ved evalueringen roste deltagerne de fantastiske faciliteter i Esbjerg. De kommenterede den røde tråd, som teori og praksis hang sammen på.

Alle mente, at de havde fået ny viden med sig hjem, som de ville arbejde videre med. På dagen fik alle deltagere 5 siders øvelser med hjem, og efterfølgende blev oplægget og øvelserne afsendt pr mail. Så de altid kan gå tilbage til oplægget og finde frem til de nyeste artikler som Niklas talte ud fra.

Underviserne vil her gerne takke jer deltagere for det store engagement i både teori og praksis, der gjorde det til en fornøjelse at dele vores viden med jer!