Workshop omkring redskaber

12 bassininteresserede fysioterapeuter mødtes på Møllestien i Århus til en workshop omkring bassinredskaber

03.01.2023

Orientering fra Temadagen: ” Workshop omkring redskaber”

Afholdt på Møllestien, d. 26.11.22, det blev til en meget inspirerende dag i samvær med 12 bassininteresserede fysioterapeuter, hvor redskaber var omdrejningspunktet. Deltagerne kom fra forskellige geografiske arbejdssteder og baggrund.

Vi mødtes til fælles morgenbrød på Møllestien i Århus, hvorefter vi fik 2 timer i bassinet, opdelt med afprøvning af forskellige redskaber – nogle, som forefindes på Møllestien og nogle, som er Selskabets egne.
Vi afprøvede redskaber fra bl.a. Beco Aqua nordicJET, som kan udfordre kredsløbet idet redskabet er bedst når der trænes uden gulvkontakt. Der var også stort interesse for redskabet Aquafins fra Thera-Band, til styrketræning af UE og OE.

Aquafins. Aquafins er desuden også det redskab, den finske forsker Ben Waller bl.a. har brugt i sine studier ift. bassin og artrose.

Efter frokosten blev koncentrationen udfordret ift. teoridelen.

Vi kom kort ind på vandets egenskaber, bl.a. opdrift, massefylde, vandtryk, alignment, turbulens, vanddynamik, inerti og de didaktiske overvejelser, når det handler om bassintræning. Teorien blev krydret med gruppearbejde, som indspark til gode overvejelser ift. egen praksis, samt gode snakke og sparring fra fysioterapeuter, der arbejder i andet regi.

Det var to meget engagerede undervisere. Jette Thomsen, ansat i Jammerbugt kommune og Dorte Jensen, som har erfaring fra klinik og i aftenskoleregi mm. Begge er medlemmer i bestyrelsen og begge har flere års erfaring i træning og bevægelse i bassin.

    

Jette Thomsen                                                     Dorte Jensen

Der blev grinet højt og udfordret på egen krop, fik sammenholdt teori og praksis, stillet spørgsmål og reflekteret på velkendte og ”nye”/ukendte redskaber, både selvstændigt og parvis. Vi fik inspiration til at tilpasse øvelsen ift. progression og til borgergruppen.

I får her et par øvelser fra dagen, måske kender I dem i forvejen og ellers kan det bruges til inspiration:

Øv. 1 med slanger

En person sidder på slangen, den anden person, fører/skubber den siddende forlæns i forskellige retninger, mens han/hun står på en slange selv. Den siddende person, forsøger at blive siddende, træner balance og koordinering. Skift med makkeren.

Øv. 2 med plader

a. Parvis. Stå med ryggen ind mod hinanden, en svømmeplade sendes rundt til makkeren.

b. variation i øvelsen: Man står med ryggen imod hinanden, med plads til at der kan sendes og modtages en svømmeplade ind mellem ryggene, så pladen føres i et 8 tal.

Husk: Ønsker du at afprøve redskaberne i egen praksis, kontakt da bestyrelsen for et udlån.

Der vil komme flere øvelser i det næste nyhedsbrev.

Sannemarie Daviessborg