Tilmelding til kurser og temadage

Kursuser i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Der afholdes hvert år en 3-dages "Bassinfysioterapi-kursus" med 2 dage omkring september måned med den 3. dag i januar måned.
Derudover er der to årlige temadage, en temadag i foråret med tilhørende generalforsamling samt en i efteråret.
Du er altid velkommen til at sende forslag til bassinkurser til selskabet!


Fanen "Kurser" viser de relevante kurser og det er også her, du tilmelder dig de enkelte kurser.

Det forventes, at du er aktivt deltagende i vandet på vore kurser.

Under fanen "Fagligt" finder du et arkiv over referater fra tidligere afholdte kurser tilbage til 2016.