Effekten af bassintræning til borgere med apopleksi

Tak til Jacob Wetke, tidligere medlem fra Bestyrelsen i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi, der i forbindelse med sit masterstudie i Rehabilitering på SDU har skrevet rapporten: Effekten af bassintræning til borgere med apopleksi. Du kan her læse rapporten

06.09.2021

Formålet er at undersøge/ finde ud af hvad effekten er af bassintræning til borgere med nedsat balance og gangfunktion som følge af apopleksi.

På baggrund af at der er sket store øgning af artikler inden for området de sidste 15 år.

I 2014 kom nationale kliniske retningslinjer for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi.

Det er god praksis til konditionstræning at tilbyde træning i vand som alternativ træningsform.

Indenfor balance- og styrketræning nævnes ikke bassintræning.

Klik her og læs: Effekten af bassintræning til borgere med apopleksi 

eller læs et sammendrag under Fagligt Bassin-artikler her på hjemmesiden

Jacob Wetke