Selskabets bassin-kurser

Generelt om kurserne i Bassinfysioterapi

Der afholdes hvert år en 3-dages Bassinfysioterapi-kursus. Se længere nede på siden for yderligere beskrivelse.

Derudover er der to årlige temadage, en temadag i foråret med tilhørende generalforsamling samt en i efteråret.
Du er altid velkommen til at sende forslag til bassinkurser til selskabet!

Fanen "Kurser" viser de relevante kurser og det er også her, du tilmelder dig de enkelte kurser.

Under fanen "Tidligere kurser, referater" finder du et arkiv over referater fra tidligere afholdte kurser tilbage til 2016.

Bassinfysioterapi-kurset (grundkurset)

Kurset indeholder både teoretisk og praktisk undervisning i vandet. Det forventes, at du på kurset er aktivt deltagende i vandet.

Formål
* Lære at udnytte vandets egenskaber til at arbejde optimalt i vandet
* Får kendskab til vandets fysiologiske påvirkninger på kroppen
* At kunne forstå at udnytte vandets egenskaber
* At kunne analysere og udvikle målrettede og velbegrundede øvelser og aktiviteter

Indhold
* Teoretisk gennemgang og praktisk afprøvning af vandets fysiske egenskaber, herunder de hydrodynamiske principper og fysiologiske påvirkninger af kroppen i vand.
* Teori og praktik i brugen af vandets egenskaber i styrke- og konditionstræning samt bevægelses- balance- og stabilitetstræning.
* Introduktion til koncepter i vand samt inspiration fra diverse metoder.
* Kontraindikationer, hygiejnekriterier, redningsplaner og arbejdsmiljø omkring et bassin.

Kursets form:
Undervisningen foregår over 3 dage: 1.del over 2 dage og 2. del på 1 dag.
Der vil være 2 praktikker i vand pr. kursusdag.

Forberedelse til 1. og 2. del:
Læse fagbogen: ”Bassintræning” og tre videnskabelige artikler (tilsendes)
Teoretiske arbejdsopgaver til både 1. og 2. del
Udarbejde en mindre skriftlig opgave til 2. del

OBS. Du skal være medlem af Selskabet for at kunne deltage på vores kurser. Du kan tilmelde dig her på hjemmesiden via "Indmeldelser". Et medlemskab koster 400 kr. om året.