Persondata-politik

Kære medlemmer af Dansk Selskab for Bassinfysioterapi               

Vi arbejder ihærdigt med at få styr på den nye persondataforordning. Derfor vil vi nu gøre jer opmærksomme på, bl.a. hvilke oplysninger vi gemmer på medlemmerne for at drive Dansk Selskab for Bassinfysioterapi.

I forbindelse med dit medlemskab og deltagelse i selskabets aktiviteter, gør vi hermed opmærksom på, at vi har nogle kontaktoplysninger på dig.

Kontaktoplysningerne består af deltagerliste ifm. temadage og kurser.

Oplysningerne har vi fra selve tilmeldingen via hjemmesiden. Vi sletter alle deltagerlister umiddelbart efter aktiviteten har fundet sted.

Vi opbevarer desuden opdaterede medlemslister, som vi modtager fra Danske fysioterapeuter. Medlemslisterne benyttes til udsendelse af nyhedsmails og anden kontakt til jer. Medlemslisterne indeholder oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, medlemsnummer fra Danske Fysioterapeuter samt evt. arbejdssted.

Desuden har vi noget billedmateriale af nogle af jer medlemmer, som er taget ifm. div. aktiviteter i selskabets regi. Vi benytter bl.a. billederne i nyhedsmails, på hjemmesiden osv. De billeder vi har liggende for nuværende, har vi som minimum mundtlig tilladelse til at anvende. Fremadrettet sikrer vi skriftlig tilladelse – hvis muligt ved selve tilmeldingen til aktiviteten og ellers underskrivelse af samtykkeerklæring ifm. selve temadagen/kurset.

Alle nye medlemmer giver, via deres indmelding i selskabet, samtykke til, at vi opbevarer disse oplysninger. For jer, der allerede er medlemmer, regner vi med samtykket er givet, ellers er det vigtigt, at du/I kontakter os på bassinfysioterapi@fysio.dk