Selskabets æresmedlemmer

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har 2 æresmedlemmer. Et æresmedlemskab tildeles for et ekstraordinært arbejde og engagement for bassinfysioterapi og for selskabet.

Trine Risum æresmedlem 2013

Trine Risum blev på den ekstraordinære generalforsamling hædret og udnævnt som det første æresmedlem af Faggruppen for Bassinfysioterapi for sit store arbejde for bassinfysioterapi igennem en lang årrække.

Så siger Faggruppen for Bassinterapi/Dansk Selskab for Bassinfysioterapi farvel til Trine Risum – formanden igennem mange år.
Trine var med da faggruppen startede som interessegruppe for over 30 år siden og var siden med da gruppen blev til en faggruppe.
Trine har gennem de senere år specialiseret sig i anden fysioterapi end bassinfysioterapi og synes derfor tiden nu var inde til at forlade bestyrelsen og mere hellige sig de nye interesser. Trine har dog stadig bassinfysioterapi i sin hverdag – og underviser stadig gerne på div. kurser og temadage.

Nu da faggruppen overgår til et selskab – og en ny æra starter, synes Trine tiden er inde til at takke af som formand.
Vi kommer rigtig meget til at savne Trines store engagement og den store praktiske viden og erfaring Trine har.

Trine Risum Æresmedlem, 2013.

 

Bodil Føns Knudsen æresmedlem 2020

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har udnævnt Bodil Føns Knudsen til æresmedlem.

Derudover har hun arrangeret kurser med udenlandske bassinfysioterapeuter - dette takket være hendes store internationale netværk.
I bestyrelsesarbejdet er Bodil ikke at finde længere, men hun er fortsat et meget aktivt medlem af selskabet. Denne aktivitet kan vi ikke undvære som selskab, og er meget taknemmelig herfor.

Bodil Føns Knudsen