Berit Høegh Hansen

Suppleant

Jeg er uddannet fysioterapeut fra skolen i Odense i januar 2009.
Har været i arbejde i alle årene siden indenfor forskellige områder.
I 2012 var jeg ansat i det private konsulent-firma Quick Care, hvor jeg opstartede bassintræning i varmtvandsbassin for første gang, én dag ugentlig. Det var med borgere, som blev henvist fra Svendborg kommunes jobcenter og altså en bred kategori af forskellige diagnoser og problematikker.

I 2014 skiftede jeg til Kerteminde kommune hvor jeg har varetaget bassintræning to dage ugentlig, igen med forskellige borgere fra jobcenter. I både stort almindeligt bassin (25 m længde) samt i et lavt varmtvandsbassin, 33 gr.

Fra august 2016 har jeg sideløbende med min faste stilling også undervist bassinhold hos FOF, én aften ugentlig. Ét Specialhold, hvor de fleste har gigtlidelser og to hold for gravide.

I september 2018 fik jeg nyt job i Odense kommune, hvor jeg varetager genoptræning efter både Sundhedsloven og Serviceloven. Som faste hold har jeg Neuro- og Ortohold.

Af efteruddannelse indenfor Bassinfysioterapi tog jeg det 3 dages Bassinfysioterapi-kursus i 2016-2017(2018) og her i efteråret 2018 var jeg med på 2 dages kursus i Ans omkring Bassinfysioterapi til neurologiske patienter. D. 29.3. i år deltog jeg ligeledes i temadagen omkring Fysio Flow overført til vand.

Jeg er heldig at have fået plads på Elin Solheims kursus i Fysioflow, efterår 2019.