Bodil Føns Knudsen

Kasserer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1981 og har i 1998/99 taget Diplomuddannelsen i Fysioterapi (ledelse/organisation) samt i 2004 Masteruddannelse i Professionsuddannelse og Professionsudvikling.

I 2014 blev jeg kandidat i Idræt og Sundhed ved Syddansk Universitet. Kandidatspeciale: ”Habilitering ved aktiviteter i vand. En undersøgelse af tilbud og begrebsforståelser på tværs af sektorer.”

Forfatter til bogen: ”Bassintræning”, som udkom i april 2016 på Forlaget Munksgaard.

Jeg er godkendt som Halliwick® Senior Lecturer og har efteruddannelse indenfor bassinfysioterapi nationalt og internationalt via kurser, konferencer, bestyrelsesarbejde og studieture.

Jeg har siden 1982 været en del af udviklingen af de faglige miljøer med Halliwick Konceptet og med Bassinfysioterapi på alle niveauer – svømning og/eller træning i vand i fritidsregi, bassinfysioterapi for børn og voksne. På den baggrund underviser jeg for en række organisationer på grund- og videreuddannelser, konferencer, såvel nationalt som internationalt. 

Jeg har i de senere år arbejdet med konsulentopgaver og projektledelse indenfor social- og sundhedsområdet ved siden undervisning og supervision ift. træning i vand/bassinfysioterapi. Eks. i efteråret 2015 et projektforløb på Neurorehabiliteringen i Filadelfia.
I foråret 2016 indleder jeg et internationalt multicenterstudie om bassinfysioterapi til børn. 
Jeg er medlem af International Halliwick® Association´s Executive Committee og formand for Halliwick Samarbejdet i Danmark.
I bestyrelsen fungerer jeg som kasserer og tovholder på kursusmateriale.