Generalforsamling 2013

Faggruppen afholdt generalforsamling i forbindelse med inspiration fra konferencen i Tyrkiet

Generalforsamling 2013
 

1)Valg af ordstyrer og referent.
Bodil Føns ordstyrer – Ina Lesager referent.


2) Formandens beretning.
Bestyrelses møder har været afholdt hen over året og p.g.a. bestyrelsens bosteder i hele landet, afholdes de fleste møder i Kastrup Lufthavn.
Emner bestyrelsen har beskæftiget sig med:

 • Deltagelse i fagfestival
 • Nyhedsbreve, som nu sendes elektronisk samt ligger på hjemmesiden
 • Kursus 1, som løbende evalueres
 • Opfølgningskurser + samarbejde med andre faggrupper ( f.eks børnefysser )
 • Vores inspirationspulje, som alle medlemmer kan søge
 • Deltagelse i den 1. European Conference i Evidenced Based Aquatic Therapy i Izmir, hvor bestyrelsen deltog
 • Samarbejdet med DF vedr hjemmeside og medlemsregistreringen.
 • Det nye selskab ” Faglige selskab for fysioterapi ” Vi deltager i den stiftende generalforsamling 22/5-2013 med to bestyrelsesmedlemmer.
 • Faggruppen for bassin har ca 250 medlemme og fortsætter med kurser og temadage, så følg med på hjemmesiden.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Dialog om temadag om smerte i november 2012. Godt med det teoretiske – det behøver ikke nødvendigvis være relateret til vand.

3) Regnskab
Gennemgået og godkendt.


4) Indkomne forslag
Vedtægtsændringer ift. udsendelse af Nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling og kontingent indbetaling:

 • Nyhedsbreve pr. mail i stedet for i papirform.
 • Indkaldelse til generalforsamling kommer ikke i Fagbladet mere – kun på hjemmesiden.
 • Kontingent betales i januar i stedet for december.


5) Valg af bestyrelse og suppleanter.
Anette Spence, Lisbeth Hedal Hansen og Ina Lesager er på valg – genopstillede. Blev valgt.

Faggruppen for Bassinterapis bestyrelse til bassin-konference i Ismir 2013

Suppleant Camilla Abel Lindholm er på valg, genopstillede.
Rikke Vig Bertelsen og Katrine Knudby Nielsen fra Møllestien i Århus stillede op som suppleanter.
Alle tre blev valgt.

6) Fastsættelse af kontingent
250,- kr. som vi plejer.


7) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Forslag er Helle Kroman. Valgt. Som suppleant blev Susanne Davis valgt.


8) Evt.
Medlemmerne opfordres til at sende indlæg til hjemmesiden. Web master Bodil Føns.
Møllestien bruger megen energi ift. tests og bassin. Bl.a har de arbejdet med MY-MOP, men har en del udfordringer hermed.
Prøver nok med noget meget specifikt f.eks. bevægelighed skulder, lasermåling på lænd og stabilitet, casestudier på solstrålehistorier.