Ekstraordinær generalforsamling 2013

Skal Faggruppen for Bassinterapi blive til en del af Dansk Selskab for Fysioterapi? Hvad skal være Faggruppens nye navn?

Som du måske har læst i Fysioterapeuten så blev Dansk Selskab for Fysioterapi stiftet i maj 2013.
Du kan læse mere herom på deres hjemmeside www.danskselskabforfysioterapi.dk

Som bestyrelse for Faggruppen for Bassinterapi ønsker vi at blive en del af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Det kræver nye vedtægter og nyt navn og derfor en ekstraordinær generalforsamling.

De foreløbig forslag til nyt navn:

  1. Dansk Selskab for Aquafysioterapi
  2. Dansk Selskab for fysioterapi i vand

Følgende kriterier skal opfyldes:

  • Alle selskaber kalder sig " Dansk Selskab for..."
  • Betegnelsen "fysioterapi" eller "fysioterapeutisk" skal indgå i navnet

 

Referatet fra den ekstraordinær generalforsamling for Faggruppen for Bassinterapi den 03.11.13

Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Beslutning om navn for det kommende selskab
3) Godkendelse af vedtægtsændringer 
(for pkt 3 og 4 gælder at 2/3 af de fremmødte stemmer for)
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg af bestyrelse og suppleanter.
6) Valg af revisor
7) Evt.

Der deltog 16 stemmeberettigede medlemmer. Der blev ikke afgivet stemmer ved fuldmagt.

1)Valg af dirigent og referent
Anette Spence  dirigent og Camilla Abel Lindholm referent.
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling er rettidig indkaldt ( jævnfør vedtægterne skal det ske via Danske Fysioterapeuter eller skriftligt til alle medlemmer, med mindst en måneds varsel.) Der var annonceret i fagbladet nr. 9 og alle medlemmer havde fået tilsendt en nyhedsmail.

2) Beslutning af nyt navn for vores kommende faglige selskab
Med oprettelsen af Dansk Selskab for Fysioterapi (se www.danskselskabforfysioterapi.dk) har Faggruppen for Bassinterapi ansøgt om at blive fagligt selskab i den nye organisation. Dette indebærer navneskifte for faggruppen. Faggruppen havde udskrevet en navnekonkurrence, hvor medlemmerne kunne komme med forslag til faggruppens nye navn. Bestyrelsen forslog herefter navnet: Dansk Selskab for Bassinfysioterapi. Generalforsamlingen godkendte navnet enstemmigt ved håndsoprækning.

3) Godkendelse af vedtægter for vores nye faglige selskab
Konverteringen til fagligt selskab kræver vedtægtsændringer for faggruppen. Disse skal drøftes på generalforsamlingen samt tages til endelig beslutning. Anette Spence gennemgik formålet fra de nye vedtægter. Det er bestyrelsens overbevisning, at det på sigt kommer bassinfysioterapi til gode at være del af Dansk Selskab for Fysioterapi. Bl.a. for officielt at blive inviteret til høringssvar, som det var sket ift. Fysioterapi til børn og unge med CP.
Generalforsamlingen godkendte de foreslåede vedtægter, alle stemte for ændringerne.

4) Fastsættelse af kontingent
Drøftelse af kontingentændringer da faggruppen nu skal momsregistreres. Det er besluttet at drøfte dette på den ordinære generalforsamling til april

5) Valg af bestyrelse og suppleanter
Faggruppens formand gennem mange år, Trine Risum, har desværre truffet den beslutning at stoppe med bestyrelsesarbejdet. Ligeledes har Lisbeth Hedal Hansen, medlemsregistrering, truffet samme beslutning.
Faggruppen har i øjeblikket 2 suppleanter. Der skulle derfor vælges to yderligere personer til bestyrelsesposter eller som suppleanter.
Ina Lesager, Bodil Føns, Camilla Lindholm , Anette Spence fortsætter i bestyrelsen indtil ordinære generalforsamling i april 2014. Katrine Knudby fortsætter også til april som suppleant.
Rikke Vig Bertelsen som har været suppleant stillede op og blev valgt som medlem af bestyrelsen.
Lars Brunø blev valgt som ny suppleant.    
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbar efter generalforsamlingen.  

6) Valg af revisor
Helle Kromann er revisor for regnskabet 2013. Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at vælge ny revisor for 2014.
   
7) Evt.
Der var gaver og afskedshilsner til de to afgående bestyrelsesmedlemmer. Trine Risum blev kåret som æresmedlem af faggruppen/Dansk Selskab for Bassinfysioterapi.