Nyheder

  • x
    Søg inspirationspuljen
    Søg inspirationspuljen

    Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har oprettet en inspirationspulje til gavn for selskabets medlemmer. Inspirationspuljen er ment som en hjælp til udvikling af bassinfysioterapi. Inspirationspuljen er ikke tænkt til fx at dække kursusudgifter, men man kan f.eks. søge kørselsgodtgørelse, hvis man gerne vil mødes for at se og diskutere hinandens praksis eller afprøve en test.

    01.02.2016