Nyheder

 • x
  Nyhed
  Bestyrelsens årsberetning

  Der blev afholdt den årlige generelforsamling ifm. temadagen omkring bassintræning til gravide den 26. marts i Snedsted.

  30.03.2022
 • x
  Nyhed
  Anettes bassinhistorie

  Anette har delt sine erfaringer med bassintræning til en kvinde med en frossen skulder

  30.03.2022
 • x
  Nyhed
  Generalforsamlingen 2021

  Generalforsamlingen i selskabet blev afholdt i forbindelse med den cognitive temadag den 10. sep 2021

  29.09.2021
 • x
  Nyhed
  Cognitiv temdadag

  Fredag d. 10. september samlede vi 20 glade fysioterapeuter i Aarhus. Vi blev udfordret med kognitiv mental træning – funktionel hjernetræning, både på land og i vand.

  29.09.2021
 • x
  Nyhed
  Effekten af bassintræning til borgere med apopleksi

  Tak til Jacob Wetke, tidligere medlem fra Bestyrelsen i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi, der i forbindelse med sit masterstudie i Rehabilitering på SDU har skrevet rapporten: Effekten af bassintræning til borgere med apopleksi. Du kan her læse rapporten

  06.09.2021
 • x
  Nyhed
  Bassin og værnemidler

  Myndighederne anbefaler: ingen brug af mundbind eller visir i og ved bassinet!

  26.04.2021
 • x
  Nyhed
  Bodil Føns nyt æresmedlem

  Bodil Føns Knudsen blev på det afholdte virtuelle generalforsamling hædret for sit store arbejde og engagement for både bassinfysioterapi i Danmark samt for Dansk selskab for Bassinfysioterapi ved at blive udnævnt som det 2. æresmedlem af selskabet.

  10.12.2020
 • x
  Værnemidler Bassin
  Brug af værnemidler i bassinet

  Brug af værnemidler (mundbind/visir) ved udøvelse af bassinfysioterapi

  23.11.2020
 • x
  Nyhed
  Covid-19 og svømmebade

  Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har efterspurgt retningslinjer ifm. bassinfysioterapi og Corona-virus/Covid-19.

  14.09.2020
 • x
  Nyhed
  ATACP Bassin-konference

  Har du set, at du under fanen "fagligt" nu kan begynde at læse lidt ny viden fra bassin-konferencen i England?

  08.02.2020