Fagligt inspirationsmateriale

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese anbefaler, at der skal overvejes at anvende træningsindsatser i vandet.                                         Det vurderes, at bassinfysioterapi er en indsats, som mange børn kan få gavn af, da træning i vand giver mulighed for andre bevægelser og aktiviteter end standardbehandling. Men hvordan bør træningen i vandet foregå?

Fagligt inspirationsmateriale
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har sammen med Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge udviklet fagligt inspirationsmateriale i forbindelse med udgivelsen af den nationale kliniske retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese med 9 udvalgte indsatser.

Materialet skal inspirere til implementering af retningslinjens anbefalinger, anvendelse af målemetoder og fremme en evidensbaseret praksis, hvor barn og forældres forudsætninger og præferencer, fagpersonens erfaringer, rammerne for klinisk praksis og den bedst tilgængelige evidens inddrages i kliniske beslutninger.

Det faglige inspirationsmateriale består af 9 foldere, der giver eksempler på anvendelse af de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser, der beskrives i den nationale kliniske retningslinje.
Derudover udgives 8 foldere, der beskriver forslag til målemetoder til vurdering af funktionsevnen. Herunder omhandler to af folderne netop bassinfysioterapi.

Inspirationsfolderen "Træning i vand"
Bodil Føns Knudsen, bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har bl.a. været med til at udvikle folderen ”Træning i vand” med 2 praksiseksempler på bassinfysioterapi samt fokuspunkter i træningen.

Bodil Føns Knudsen har ligeledes bidraget til udarbejdelsen af folderen ”Udførelse af aktiviteter”, hvor de to test: Water Orientation Test of Alyn (WOTA) og Swimming Independent Measure (S.W.I.M.) kort er beskrevet.

Så lad dig inspirere af det faglige materiale og find alle folderne med indsatser ved at klikke her samt finde folderne med målemetoderne ved at klikke her.