Historier fra bassinkanten

Vi hører mange gode succes-historier fra medlemmerne når vi mødes til kurser og temadage, som vi meget gerne vil deles om til inspiration. Du kan også sende din historie og deltage i lodtrækningen om gratis deltagelse på en af selskabets spændende temadage.

Læs Trines erfaringer med hvad der startede med et brud i mellemfoden med flere følger men som endte med en genfunden glæde til bevægelse og fysisk aktivitet i vandet.

En yngre svært overvægtig kvinde starter individuel træning i varmt vand, efter et fald hvor hun pådrog sig et brud i mellemfoden med efterfølgende operation. Fysioterapeuten, der varetager genoptræningsplanen på land, har svært ved at finde passende træningsmængde og kontakter os for at vurdere om træning i vand kan være et godt supplement.

Første gang hun kommer er ca. 10 uger efter operationen, og hun går med gangstativ. Hun har nedsat bevægelighed og smerter fra foden. Tiden hvor hun har været meget stillesiddende og liggende efter operationen har udover tab af muskelmasse, betydet, at hun bl.a. har svært ved at strække hoften fuldt samt begyndende gener fra ryggen.

Træningen i vand havde fokus på foden, men i lige så høj grad på generel bevægelighed, stabilitet og kondition.

Hun bliver hurtigt rigtig glad for at træne i vand, og hun fortæller, at hun har en oplevelse af, at hun kan bruge hele sin krop, hvilket hun ikke har oplevet tidligere i genoptræningsforløbet. Vandet giver mulighed for at hun kan gennemføre genoptræningen uden at overbelaste foden og bassintræning har givet hende motivation til fysisk aktivitet. Hun er løbende begyndt at gå med krykker og har fået bedre gangfunktion.

Efter 4 gange med individuel træning er hun klar til at fortsætte med et holdforløb og selvtrænerhold. Hun kan se sig selv bruge vandet som træningsform fremover og har i vandet genfundet glæden til bevægelse og fysisk aktivitet.

Læs her om Annes positive historie om, hvordan Ai Chi har givet en svømmer bedre balance både fysisk og psykisk og hvilken overskud det generelt har givet hende.

En overvægtig midaldrende kvinde startede til Ai Chi* i 2017, da hun havde haft smerter i fødder, ryg og nakke igennem flere år. Ud over Ai Chi-holdet startede hun kort tid efter på et selvtrænerhold** en gang om ugen i bassinet. Dermed var hun i vandet 2 gange om ugen af hver en halv times varighed gennem 3 år.

Efter at have deltaget på begge bassinhold i tre år gik hun i gang med et vægttab i samarbejde med en læge og en diætist, som resulterede i et imponerende vægttab på 50 kg.

Efterfølgende havde jeg en snak med hende, hvor hun fortæller, at hun er overbevist om, at det er grundet Ai Chi, at hun har opnået bedre balance både fysisk og psykisk, hvilket har ført til overskud og motivation til at gennemføre vægttabet. Hun fortæller videre, at Ai Chi også giver hende oplevelsen af overhovedet at kunne bevæge sig uden smerter samt accepten af, at kroppen kan noget forskelligt fra gang til gang. Derudover har hun fået en større bevægelighed og et bedre funktionsniveau, selvom hun fortsat har smerter.

Ud over selve træningen i bassinet har selvtrænerholdet også givet hende et netværk med andre ligesindede. Bassindeltagerne bruger hinanden til at sparre og dele hinandens op- og nedture. De sidder hver fredag i husets café efter bassintiden om morgenen og resten af formiddagen, hvor de vender stort som småt.

*Ai Chi

Ai Chi er et koncept på 19 øvelser, hvor hver øvelse gentages flere gange og laves i takt med det individuelle åndedræt. Øvelserne er nøje gennemtænkt med progression for at afspænde og styrke kroppen. Ai Chi er baseret på Qi Gong og Tai chi Chuan.

Ai Chi Flowing

** Selvtrænerhold

Selvtrænerhold er et holdtilbud, hvor man kan være ½ time i varmtvandsbassinet uden instruktør og lave individuelle tilpassede øvelser.

Anne Bøjlund, fysioterapeut ved Møllestiens Varmtvandsbassin, Aarhus kommune.

 

Anette har delt sine erfaringer med bassintræning til en kvinde med en frossen skulder

En kvinde begynder på mit skulderhold i varmtvandsbassin. Hun har en frossen skulder, og er der, hvor hun har fin bevægelighed, men får meget nemt smerter og kan ikke holde til at bruge armen for længe ad gangen eller med ret meget belastning. Hun laver hjemmeøvelser bl.a. med elastik, men bedringen går langsomt og smerterne opstår fortsat.

Hun kan efter nogle gange mærke, at vandet gør noget godt, men hun har svært ved at finde den rette træningsmængde, da hun til tider oplever tiltagende smerter, efter hun har været til træning. Øvelserne justeres bl.a. ved at bruge forskellige redskaber. Vi snakker også en del om, at det tager tid at tilpasse mængden af belastning, og hvilke øvelser der er fordrende for hende.

Hun havde særlig god gavn af stabilitetsøvelser med små redskaber, hvor hun blandt andet lavede små oscillerende bevægelser med vandet som modstand. Hun trænede også med lidt større bevægelser med armene foran kroppen med fokus på skulderbladets placering samt bevægelighedsøvelser med vadopdriften som hjælp.

Hun går på to forløb i træk med 8 gange på hver, og oplever her, at hun får bedre udholdenhed og at der skal mere til i hverdagen, før hun får smerter. Hun har været sygemeldt pga. den frosne skulder, og har taget et mindre fysisk krævende job. Efter træningen i vand føler hun sig klar til at prøve kræfter med sit tidligere arbejde, som er mere fysisk krævende.

Anette Erichsen, bassinfysioterapeut.

 

Vi har modtaget en case-historie fra Jette, der med succes har brugt metoden Ai Chi samt virtuel træning i vandet!

Jeg ville da lige fortælle en af mine gode historier.

Jeg har af flere omgange haft samme borger i vandet, efter gentagende rygoperationer og efterfølgende GOP’er. Desværre er det sådan, at han ikke profiterer af at træne på land, og derfor ”ender” han hos mig.

I den seneste periode har jeg Ai Chi, som en del af mit program, og så han bliver ret glad for øvelserne, og dem giver han videre til sin kone, så nu er de samme ude at træne i vandet hver- hver anden uge, da de får dæmpet deres nervesmerter betydeligt af netop denne type bevægelse. De har deres tablet med i det lokale varmvandsbassin, også følger de øvelserne fra youtube.

Det er skønt at kunne give nogle nye brugbare redskaber til nogle af dem, som har prøvet rigtig meget i deres -ofte- mange forløb.

Venlig hilsen Jette Thomsen Fysioterapeut

Ai chi Rounding

 

Vi har modtaget følgende historie fra fysioterapeut Emil Hyllested, om arbejdet i bassin med en lidt anden patientgruppe end de fleste af os møder.

Min succeshistorie er, at jeg i forbindelse med at være fysioterapeut i palliativt team på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har opstartet et bassinhold for primært mine ambulante patienter. Det gjorde jeg efter et skifte hertil fra Herlev Hospital, hvor jeg havde startet brug af bassinet til samme patientgruppe.

Jeg oplever, at bassintræningen giver mine patienter utroligt meget livskvalitet og glæde. Nogle kommer for træning af en specifik funktion, de fleste for at mærke at deres krop stadigvæk rummer potentialet for at tilbyde dem positive oplevelser...

Det er sjældent at det der foregår i bassinet med mine patienter, er regulær holdtræning. Vores bassinterapi er individuelt tilpasset, nogle har behov for afspænding, andre balanceøvelser. Og igen, så er der dem der bare har behov for at lave noget der minder dem om ikke at være syge.

I virkeligheden tror jeg faktisk at selve det at være i vandet gør en forskel.

Og det virker, diagnoserne er irrelevante og mange. Alle jeg har haft i vandet, har en eller anden positiv ting at melde tilbage.

F.eks har jeg én patient, der efter hun er begyndt til bassintræning en til to gange ugentligt, har reduceret det smertestillende behov betydeligt, samt fået bedre funktionsevne i en grad, så hun nu selvstændigt på egen hånd har taget bussen ind til en aftale i byen, og hjem igen.

Mine patienter og jeg ville ikke undvære bassinet for noget i verden.

MVH

Emil Hyllested
Fysioterapeut og lymfødemterapeut
Palliativ, Med afdeling p20