Definition af Bassinfysioterapi

Bestyrelsen har udarbejdet en definition af bassinfysioterapi

Bestyrelsen har udarbejdet en definition af bassinfysioterapi

Bassinfysioterapi

Fysioterapi i bassin, hvor vandets fysiske egenskaber udnyttes til bevidst optimering af den fysioterapeutiske intervention under samtidig hensyntagen til de fysiologiske påvirkninger af kroppen. Interventionen kan foregå på lavt og/eller dybt vand samt koldt og/eller varmt vand, ligesom det kan være individuelt eller på hold. Bassintræningen udføres af fysioterapeuter med relevant uddannelse i bassinfysioterapi.
(Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2019)