Høringsvar fra DSF Bassinfysioterapi

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har indgivet en række høringssvar til nye, kommende Nationale Kliniske Retningslinjer.

Vi har indgivet høringssvar, hvor bassintræning eller bassinfysioterapi enten er blevet nævnt eller hvor selskabet kan se en berettigelse ift. emnet.