Bassin-artikler

Her på siden vil vi informere om nye interessante artikler omkring bassinfysioterapi og træning i vand. Beskrivelsen vil være i nyhedsmails til medlemmerne og offentliggøres efter lidt tid her på siden. Vi starter med et interessant studie omkring effekten af et bassinprogram på søvnen hos gravide kvinder.

Baggrund

Baggrunden er, at 70 % af gravide oplever søvnforstyrrelser bl.a. både i varighed og kvalitet. Søvnforstyrrelserne opstår pga. de store hormonelle, fysiologiske og adfærdsmæssige forandringer under graviditeten. Under graviditeten vil evt. overvægt og nedsat fysisk aktivitet også kunne være med til at give søvnproblemer. Regelmæssig fysisk aktivitet har tidligere vist at forbedre søvnen.

Formålet

At undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng imellem fysisk aktivitet i et bassin ved moderat intensitet og søvnkvaliteten hos gravide.

Metode

Studiet inkluderede i alt 134 kvinder i alderen 21-43 år og blev opdelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe med 67 i hver gruppe. Deltagerne blev rekrutteret i 12 uge af deres graviditet.
Inklusionskriterier: Ingen absolutte kontraindikationer ift. fysisk aktivitet under graviditet og ved relative kontraindikationer krævedes der samtykke fra en gynækolog.
Eksklusionskriterier: Ikke at kunne deltage i 80% af de 54 planlagte træningssessioner, graviditet før uge 12 og efter uge 20.

Fordelingen blev randomiseret ved lodtrækning. Kontrolgruppen (KG): Fulgte almindelige anbefalinger fra jordemødre. Interventionsgruppen (IG): Havde 3 ugentlige træninger a 1 time fra uge 20-37.
Bassinprogrammet blev beskrevet til at følge SWEP Method (physcial training in water) SWEP står for: The study of water exercise in pregnancy programme og special designet til studiet. Træningen blev superviseret af jordemødre og specialister i Sports Science, som kort forinden havde modtaget et træningskursus i SWEP metoden. Træningen bestod af opvarmning, en træningsdel med konditions-øvelser, styrke og modstandsøvelser. Til sidst en fase med udstræk og afslapning. Der blev trænet ved Borgs skala på 12-14 (moderat aktivitet).

Søvnen blev målt med: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Et subjektivt selvvurderings-skema, der måler: Søvn-kvaliteten, latenstid (min inden søvn), varigheden og effektiviteten. Skemaet blev udfyldt i første trimester og tredje trimester af begge grupper dvs. inden intervention fra uge 20 – uge 37.  

Resultater

Diskussion

Studiet mener på baggrund af resultaterne, at gravide bør anbefales fysisk aktivitet ift. søvnkvaliteten, da populationen har en dårligere søvn, som forværres som graviditeten skrider frem.  

Konklusion

Moderat fysisk aktivitet er gavnlig under graviditet. Det brugte bassinprogram forbedrer søvnkvaliteten hos gravide ved at forbedre søvnlængden, latenstiden og søvn-effektivitet.

Vores perspektivering

Granada Universitet har et 12,5 meter undervisningsbassin, men det er ikke beskrevet mht. temperatur eller vanddybde. I introduktion til studiet beskrives at nedsænkning i vand reducerer vægtbæring og fremmer bevægelser, som modvirker overbelastning af led og ryg samt mulighed for at fokusere på respirationen i træningen. Det kan undre at andre fysiologiske effekter af nedsænkning i vand ikke nævnes eks. reducering af ødem i benene.
Det er positivt, at træningsintensiteten er beskrevet. 3 ugentlige bassin-timer kan være svært i en dagligdag. Søvn-målingen er et subjektiv mål, hvilket muligvis kan have givet bias. Der er forholdsvis mange deltagere i studiet, hvilket er en styrke.

Det kunne være interessant med et søvnstudie som bachelor-emne. Der findes efterhånden mange armbånd og apps, der kan foretage bl.a. søvnmålinger.

Rodriquez-Blanque, R., Sánchez-Garía, J.C., Sánchez-López, A.M, Mur-Villar, N. og Aguilar-Cordero, M.J. (2018) The influence of physical activity in water on sleep quality in pregnant women: A randomized trial. I: Women and Birth, 31 (2018) e51-e.58
Studiet kan bl.a. findes på PEDro: https://www.pedro.org.au/