Covid-19 og svømmebade

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har efterspurgt retningslinjer ifm. bassinfysioterapi og Corona-virus/Covid-19.

Covid-19 og svømmebade

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har for nylig fået tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen på forespørgsel om retningslinjer for håndtering af Covid19 og svømmebade.

Tilbagemeldingen har været:

Der er ikke en specifik retningslinje for håndtering af Covid-19 ifm. svømmebade.

Sundhedsstyrelsen opfordrer os til at følge de generelle retningslinjer for forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet. Retningslinjen kan også findes på fysios hjemmeside.

Dog har Miljøstyrelsen påbudt svømmehallerne at have et klorniveau, der er smitteforebyggende. For at beskytte effektivt mod coronavirus, fraråder Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne pt, at svømmehaller opererer med et lavere niveau af frit klor end 0,8 mg/L.

I samarbejde med andre aktører har Dansk Selskab for Bassinfysioterapi også rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed med forskellige spørgsmål, bl.a. rengøring af træningsudstyr. Vi afventer svar.

Brug af værnemidler ved udøvelse af bassinfysioterapi

Oktober 2020
Desværre er reglerne og rammer omkring arbejdsmiljøet ved bassiner og covid19 meget forskellige fra sted til sted.

Lovgivning og retningslinjer er og bliver fortolket forskelligt - alt efter sektor og branche.

Det bliver let komplekst for den enkelte fagperson – alt afhængig af hvilket formål og dermed hvilke retningslinjer han/hun er underlagt.

Det gør det svært for den enkelte at sikre eget arbejdsmiljø og man kan møde modsatrettede krav.

Danske Bassinfysioterapeuter er indgået et samarbejde med Halliwick Samarbejdet i Danmark (HASAM) hvor der er rettet en fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og senest arbejdstilsynet.

Der er endnu ikke kommet et fyldestgørende svar.

Vi er dog bekendt med, at nogle fysioterapeuter er blevet syge af at arbejde med mundbind/visir ved bassinkanten.

Svømmehalsluften indeholder dampe med forskellige organiske biprodukter fra desinfektion med klor – særligt i vandoverfladen. Selv om mængden af biprodukter er relativt lav i en højde af ca. 150 – 160 cm, kan kroppen påvirkes kraftigt.

Vi opfordrer derfor til, at man er meget opmærksom på eventuelle gener i forbindelse med brug af værnemidler under arbejde i eller ved bassin. Hold især øje med symptomer fra luftveje, slimhinder og hovedpine. Ud fra et forsigtighedsprincip bør det overvejes, om man kun skal bruge værnemidler i ganske korte perioder, når der ikke kan holdes afstand.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Fysioterapeut bodil@foensknudsen.dk