Høringssvar Børn med Cerebral Parese

National Klinisk Retningslinje (NKR) for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af Cerebral Parese (CP).

Dansk Selskab for Fysioterapi har indgivet sit første høringssvar d. 31/10 2013 til Sundhedsstyrelsen.

Du kan her læse Dansk Selskab for Bassinfysioterapis høringssvar ved at klikke her.

I høringssvaret henviser vi til 2 nyere reviews, der ikke indgår i høringssvaret samt 2 nye artikler der omhanlder effektetn af træning i vand.

Desuden henviser vi til 3 validerede test i vand, nemlig:

Høringssvaret er et samlet høringssvar fra Dansk Selskab for Fysioterapi, Fagforum for Børnefysioterapi samt faggruppen for bassinterapi og faggruppen for ridefysioterapi.

Faggruppen for Bassinterapi har ved bestyrelsesmedlem Bodil Føns indgivet et høringssvar, og du kan her læse både faggruppens svar i bilaget og det samlede svar.

Der vil i den kommende tid følge flere Nationale Kliniske Retningslinjer, hvor vi kan efterspørge hjælp fra medlemmerne med interesse indenfor et område.

I forbindelse med den kliniske retningslinje blev der udarbejdet et fagligt inspirationsmateriale med bl.a. 2 foldere omhandlende træning i vand. Du kan læse inspirationsmaterialet her.

Du kan i det nedenstående link læse Dansk Selskab for Bassinfysioterapis høringssvar i bilaget og hele Dansk Selskab for Fysioterapis samlede høringssvar ved at klikke her.

Oktober 2013.