Amyotrofisk lateral sclerose

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har afgivet høringssvar til "Kliniske retningslinje til Fysioterapi til patienter med ALS. Med høringssvaret vil vi gerne støtte budskabet om at tilbyde patienter med ALS bassinfysioterapi.

Overordnet ønsker Dansk Selskab for Bassinfysioterapi at gøre opmærksom på, at bassinfysioterapi til ALS-patienterne kan have flere indikationer end spasticitet og kramper som beskrevet i retningslinjerne, men også til de andre nævnte behandlingsmål, herunder vedligeholdelse af ROM, styrkelse af respirationsmuskulaturet, kredsløbstræning samt moderat styrketræning.

Vi synes desuden også det er vigtigt at støtte borgeren ift. de præferencer han/hun har til fysioterapi og til at opnå mål om en aktiv livsstil. Derudover kan patienterne med den rette støtte opretholde glæden ved at bevæge sig frit og uafhængigt, selvom de, grundet sygdommen, er frataget denne mulighed på land, da man i vand kan bevæge sig uafhængigt med meget lidt muskelkraft.

Vi henleder også til sidst opmærksomheden på et abstrakt til en artikel omkring borgere med multiple sclerose, der antyder at gruppen der træner i vand (28gr.), ikke oplever samme grad af udtrætning efter træning som gruppen der træner på land.

Klik på linket og læs det fulde høringssvar.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapis høringssvar til patienter med ALS

Februar 2014.