Høringssvar Kronisk Lymfødem i UE

Kliniske retningslinjerfor behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne.

Faglitteraturen ift. vandets hydrostatiske tryks påvirkning på kroppen konkluderer, at nedsænkning i vand har en positiv effekt ift. ødem i underekstremiteterne med en med umiddelbar reducering af ødemet. Effekten er i overensstemmelse med vores erfaringer fra praksis, hvor patienterne også fremhæver den positiv effekt i en reducering af oplevelsen af tunge ben og smerte.  

Den basale viden om det hydrostatiske tryk´s påvirkning på kroppen nedsænket i vand er velkendt. Selv ved mindre vanddybder medføres der en ændring i blodets fordeling af kroppen.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi er ikke bekendt med RCT-studier, som har fokus på behandling i bassin af patienter med kronisk ødem i underekstremiteterne.  Men vi henviser til en case-beskrivels af  ALT-metoden (Aqua LymphaticTherapy), der benyttes til behandling af lymfødem. Her er der fundet en positiv langtidseffekt af behandling i vand. (Tidhar, 2007). 

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi håber, at der i en revidering af de kliniske retningslinjer kan blive set mere specifikt på mulighederne ved fysioterapi i vand for patienter med kronisk ødem.