Høringssvar på Ny specialestruktur i fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi har udarbejdet et forslag til en revurdering af specialestrukturen i fysioterapi med et mål om, at strukturen skal være tidssvarende og fremtidssikret. Der er bl.a. et ønske om mere transparens imellem patienter/borgere og de sundhedsprofessionelle.

Der er derfor udarbejdet en definition af et speciale i fysioterapi og beskrevet kriterier for specialerne.
Herefter er der sket en revurdering af specialestrukturen ud fra de nye kriterier og definitioner. Ud fra revurderingen er der udarbejdet 9 specialer, der vurdes til tilsammen at kunne tegne fysioterapifaget.
Den nye foreslåede struktur vil medføre, at nogle specialer glider ud på baggrund af den nye definition af specialer og nogle selskaber mister muligheden for på sigt at kunne blive specialebærende.

Du kan læse hele hørinssvaret på den nye specialestruktur fra Dansk Selskab for Bassinfysioterpi ved at klikke her.

April 2015.

 

Der er ligeledes blevet indgivet et sidste høringssvar umiddelbart inden lanceringen af den nye specialestruktur, efter sammenskrivning af de forskellige selskabers beskrivelse af de respektive specialistordningerne.

Høringssvaret kan du læse lige her

September 2017.