Kontrol med Svømmebade 2012

Faggruppen har afgivet høringssvar om "Vejledning om kontrol med svømmebade". Den gamle vejledning er blevet 24 år gammel, så langt om længe er den nye på vej.

Høringsvaret er afgivet til Naturstyrelsen og følgende er uddrag fra vores svar: 

Faggruppen er meget tilfreds med Bekendtgørelsens skærpede krav til vandkvalitet samt Vejledningens beskrivelse og gode råd vedr. de meste relevante sygdomsfremkaldende mikroorganismer .

Faggruppen har anmodet om, at vi som profession bliver nævnt i vejledningen om badepersonale. Det kunne have den positive effekt, at fysioterapeuten vil kunne aflæse målinger af pH og frit klor udenfor normal arbejdstid samt fortage kvalificeret vurdering af vandets kvalitet.

Desuden har vi anmodet om, at der af vejledningen kommer til at fremgå, at kommunalbestyrelsen i sin godkendelse af svømmebadsanlæg bør forholde sig til sikringen af udefrakommende undervisere / lejeres kompetencer i livredning og førstehjælp samt deres indsigt i sundhedsmæssige og hygiejniske forhold.

Derved håber Faggruppen for Bassinterapi, at vores medlemmer lokalt kan få etableret en konstruktiv dialog om den nødvendige sikkerhed for patienter, borgere og fysioterapeuter og ikke længere er en "overset"  personkreds i alarm- og evakueringsplaner.

Læs hele høringssvaret her

September 2012.