Høringssvar Sekundært lymfødem

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har indgivet høringssvar vedrørende klinisk retningslinje til "Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase".

Man har desværre ikke valgt i denne kliniske retningslinje at undersøge effekten af bassinfysioterapi
på lymfødem, selvom vi ved, at bassinfysioterapi flere steder benyttes til målgruppen og at patienterne profiterer af det.
Vi opfordrer derfor i vores høringssvar til, at der ved en kommende revidering af den kliniske retningslinje bliver stillet et fokuseret spørgsmål, mhp. at afklare evidensen for behandling af personer med sekundær lymfødem med bassinfysioterapi.

Du kan læse det fulde høringssvar her:

Dansk Selskab for Bassinfysioterapis høringssvar ang. sekundært lymfødem.

Februar 2014.