Høringssvar voksne med senhjerneskade

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har indgivet høringssvar på den Nationale Kliniske Retningslinje- fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi. ‏

I høringssvaret nævnes bassinfysioterapi som et middel til træning af konditionen, hvilket understøtter vores praksiserfaring. Det hydrostatiske tryk i vand påvirker kroppens fysiologiske funktioner, hvorved bl.a. terapeutens viden om lunge- og hjertefunktion i vand har betydning for valget af intensitet i træningsindsatsen.

Vi ønsker en vurdering af bassinfysioterpi som et middel til styrketræning, hvor det fx er nødvendigt blot at træne med vandet som modstand. De netop udkomne hollandske guidelines, (The Dutch Clinical Practice Guideline for PT in patients with stroke (2014), nævner (side 33) bassinfysioterapi som middel ved styrketræning.

Vi gør desuden opmærksom på nogle kilder, som måske kan bidrage med ny viden og nævne bassinfysioterapi som en mulighed til balancetræning, hvor balancetræningen ikke bliver specificeret i høringsudkastet.

Du kan læse det fulde høringssvar her: Høringssvar til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apoplexi.

August 2014.