Høringssvar Lumbalt nerverodstryk

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har indgivet høringssvar om den Nationale Kliniske Retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af lændesmerter med nerverodspåvirkning.

Vores høringssvar kan læses ved at klikke her.

I høringssvaret gør vi opmærksom på, at bassinfysioterapi kan være et gavnligt virkemiddel i behandlingen af lændesmerter.

Vi mener, at bassinfysioterapi kan bruges allerede fra den tidlige fase ved lænderygsmerter
til at holde borgerne fysisk aktive, fordi vandet kan give bevægefrihed. Bassinfysioterapi kan fx også bruges til at træne den neuromuskulære kontrol, hvor anden træning ikke kan tolereres.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi håber, at der ved en fremtidig revidering af
de kliniske retningslinjer  kan blive set mere specifikt på de muligheder som bassin-fysioterapi kan give i behandlingen af borgere med lændesmerter med nerverodspåvirkning.

November 2015.