Høringssvar Meniskpatologi

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har indgivet høringssvar om den Nationale Kliniske Retningslinje om meniskpatologi.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi gør i høringssvaret opmærksom på, at bassinfysioterpi kan indgå i et superviseret genoptræning for personer med med meniskpatologi i knæet. 

Vandet kan bl.a. medvirke til en reduktion af hævelse og smerter pga. vandets opdrift og dermed mindre vægtbæring samt det hydrostiske tryk, der giver et øget kompression omkring UE. Desuden kan vandet hjælpe til bevægelse og træning pga. opdriften.
Dermed kan der udføres træning, som har til formål at opnå normal ledbevægelighed, muskelstyrke og neuromuskulær kontrol.

Der kan dermed med fordel anbefales bassinfysioterapi, og vi håber, at der i en revidering af de kliniske retningslinjer kan blive set mere specifikt på mulighederne og effekten ved fysioterapi i vand i en rehabilitering af personer med meniskpatologi.  

 Du kan læse høringssvaret fra Dansk Selskab for Bassinfysioterapi her.

Februar 2016.