Høringssvar Multipel Sclerose

NKR - for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sclerose. Høringsvar fra Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Det fulde høringssvar ang. multipel Sclerose fra Dansk Selskab for Bassinfysioterapi kan læses her.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi håber i en revidering af de kliniske retningslinjer, at der bliver set mere specifik på mulighederne ved fysioterapi i vand. Blandt andet for forbedring af livskvalitet, da det er vores oplevelse at med de begrænsninger, der følger med sygdommen, kan aktiviteter i vand give muligheder for fri udfoldelse.

Vi gør i hørinssvaret opmærksomme på, at i forbindelse med træning i bassin er det væsentligt for personer som er varmesensitive at være opmærksom på vandtemperaturen. Erfaringsvis kan disse personer opleve det ubehageligt at træne i varmtvandsbassiner, men tolerer almindelig svømmehalstemperaturer.

Vi påpeger også, at de kliniske retningslinjer bruger begrebet "svømning" for snævert, ved udelukkende at tænke svømning og ikke bassinfysioterpi eller træning i vand. På denne måde udelukkes fx træning i den stående position.
Det kommer til udtryk under konditionstræningen, hvor vi mener, at vandet har mere at tilbyde end kun svømning ift. konditionen som fx deep water running lige som der bruges andre former som fx cykling i vand mm.

Retningslinjerne ekskluderer i bilagene svømning ift. undersøgelse af effekter af balancetræning, som igen er i relation til den snævre brug af "svømning" i vandet. Vi vil meget gerne her igen påpege, at balancetræning og bassinfysioterapi i vandet også vil inkludere træning i den lodrette position, og dermed ikke være begrænset til vandret position som i svømning.

Januar 2015.