Høringssvar Svømmebade 2016

Læs hele Dansk Selskab for Bassinfysioterapis høringssvar ved at klikke her

I det nye høringssvar kommenterer vi bl.a. på et ønske om bedre forhold ift. borgere med funktionsnedsættelser i relation til både egnede og brugervenlige omklædningsfaciliteter og adgangsforhold til bassinet ifm. renovering samt ved opførelse af nye svømmebade.

Desuden kommenterer vi på sikringen af badevandskvaliteten og bevarelsen af muligheden for at benytte sig af svømmebadene.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi anmoder om, at der i vejledningen bliver beskrevet, at kommunen ved godkendelse af nye svømmebadsanlæg bør forholde sig til sikringen af undervisernes kompetencer i livredning og førstehjælp samt har viden omkring sundhedsmæssige og hygiejniske forhold. Desuden bør fysioterapeuter være vidende om alarmerings- og evakueringsplaner.

20. april 2016.

Den gældende vejledning om kravene til vandkvaliteten og hygiejnen omkring bassiner er beskrevet i "Vejlendingen om kontrol med svømmebade", som du kan finde under menuen Fagligt -Hygiejne, vand og bassin.