Høringssvar Type 2 diabetes

"NKR - for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes." Dansk Selskab for Bassinfysioterapi har indgivet høringssvar ang. rehabiliterende sundhedsindsatser til borgere med type 2 diabetes.

Overordnet er bassinfysioterapi ikke nævnt specifkt som en træningsmulighed i de nye kliniske retningslinjer til personer med type 2 diabetes.

Dog håber Dansk Selskab for Bassinfysioterapi på, at der i en revidering af de kliniske retningslinjer kan blive set mere specifikt på mulighederne ved fysioterapi i vand for personer med diabetes. Måske har personer med livstilssygdomme, herunder type 2 diabetes i højere grad lyst til at træne i vand end på land med den hjælp, som vandets opdrift kan give til bevægelse og træning.

Vi er opmærksomme på, at der er en mangel på forskning indenfor effekten af træningsindsatser i vand. Hertil knytter sig også mange ubesvarede forskningsspørgsmål om den fysiologiske effekt på kroppen ved ophold i vand.

Hele DSF Bassinfysioterapis høringssvar med kilder og de fysiologiske effekter kan læses her: Høringssvar på type 2 Diabetes.

Maj 2015.